Newsletter prijava
Kontakt NK Samobor


Kontaktirajte NK Samobor

   

  Lokacija sjedišta NK Samobora


  Pogledaj NK Samobor na većoj karti


  Osnovni podaci

  Adresa kluba:
  HR 10430 Samobor,  Andrije Hebranga 43

  Telefon: 01/3361-144

  Mobitel: 099/709-2988

  Fax: 01/3361-144

  E-mail: info@nk-samobor.hr

  Registarski broj: 01000506

  OIB: 55480603092

  Matični broj: 03135306

  Žiro-račun: 2500009 – 1101313804

  IBAN: HR6525000091101313804