Newsletter prijava
Kontakt NK Samobor


Kontaktirajte NK Samobor

 

Lokacija sjedišta NK Samobora


Pogledaj NK Samobor na većoj karti


Osnovni podaci

Adresa kluba:
HR 10430 Samobor,  Andrije Hebranga 45

Telefon: 01/3361-144

Fax: 01/3361-144

E-mail: info@nk-samobor.hr

Registarski broj: 01000506

OIB: 55480603092

Matični broj: 03135306

Žiro-račun: 2500009 – 1101313804

IBAN: HR6525000091101313804